ارسال کالا و اوراق با به صرفه ترین روش حمل و نقل

قیمت های ارزان و سریع ترین روش ارسال

فقط با یک کلیک

با ورود آدرس گیرنده و نوع مرسوله، مامور ما بسته را از شما تحویل می‌گیرد و ارسال می‌کند.

 

بهینه‌ترین روش حمل‌ونقل

سیستم هوشمند مرسوله، سریع‌ترین و به‌صرفه‌ترین شرکت حمل و نقل را پیشنهاد می‌دهد.

مزایای استفاده از سیستم مرسوله

رهگیری خودکار

وضعیت رهگیری مرسوله را به فرستنده و گیرنده خبر می‌دهیم.

بارگیری در محل

محل خود را ترک نکنید. مامور ما مرسوله را از شما تحویل می‌گیرد.

گزارشات مالی

گزارشات مالی ارسال‌ها را متمرکز ببینید و فاکتور رسمی پرینت کنید.

شرکت‌های حمل‌ونقل همکار

لوگوهای همکاران حمل‌ونقل سیستم مرسوله

بسته‌های خود را با سیستم مرسوله ارسال کن