تحویل سریع

پس از دریافت بسته، در ۲۴ ساعت به مقصد تحویل داده می‌شود.

هزینه مناسب

با پرداخت ۱۳ هزارتومان بسته از شما تحویل و ارسال می‌شود.

حمل هوایی

اسناد به صورت امن با بسته‌بندی مناسب ارسال می‌شوند.

مزایای استفاده از سیستم مرسوله

رهگیری خودکار

وضعیت رهگیری مرسوله را به فرستنده و گیرنده خبر می‌دهیم.

بارگیری در محل

محل خود را ترک نکنید. مامور ما مرسوله را از شما تحویل می‌گیرد.

گزارشات مالی

گزارشات مالی ارسال‌ها را متمرکز ببینید و فاکتور رسمی پرینت کنید.

شرکت‌های حمل‌ونقل همکار

لوگوهای همکاران حمل‌ونقل سیستم مرسوله

بسته‌های خود را با سیستم مرسوله ارسال کن

شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت مرسوله را مطالعه نموده و با کلیه مفاد آن موافقم